YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?

  • A. Đảng Xã hội Pháp
  • B. Đảng Cộng sản Pháp
  • C. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
  • D. Hội Liên hiệp thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA