YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những giai cấp đã tồn tại lâu dài (giai cấp cũ) trong xã hội VN?

  c. 

  • A. Giai cấp công nhân, nông dân
  • B. Giai cấp địa chủ, nông dân
  • C. Giai cấp tư sản
  • D. Tầng lớp tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>