AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát lên đấu tranh tự giác?

  • A. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
  • B. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
  • C. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
  • D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>