ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức cộng sản Đảng nào đã tham dự Hội nghị hợp nhất Đảng, họp từ ngày 6/1 đến 7/02/1930:

  • A. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
  • B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng
  • C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE