MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt:

  • A. Sự khủng hoảng về đường lối của CM Việt Nam
  • B. Sự hoạt động riêng rẽ của các giai cấp
  • C. Tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời
  • D. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA