AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới xã hội thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là:

  • A. Sỡ hữu ruộng đất
  • B. Bình đẳng nam nữ
  • C. Giảm tô giảm tức
  • D. Giải phóng dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA