AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngay từ khi Đảng Cộng sản VN ra đời, Đảng đã hướng tới mục tiêu:

  • A. Giải phóng dân tộc
  • B. Giải phóng dân tộc và CNXH
  • C. Giải phóng dân tộc và người cày có ruộng
  • D. Giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>