AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào năm nào? Do ai sáng lập?

  • A. Năm 1921 - Phan Bội Châu
  • B. Năm 1924 - Phan Châu Trinh
  • C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc
  • D. Năm 1928 - Trần Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>