YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành lập một Đảng cộng sản ở Đông Dương vào thời gian nào?

  • A. Ngày 17-06- 1929
  • B. Ngày 21-05- 1929
  • C. Ngày 27-10- 1929
  • D. Ngày 21-06- 1929

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>