AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

  • A. Tân Việt cách mạng Đảng
  • B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
  • C. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội
  • D. Việt nam Quốc dân Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>