AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là:

  • A. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội
  • B. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  • C. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường bỏ qua CNTB tiến thẳng lên CNXH
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA