ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong khoảng thời gian nào?

  • A. Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
  • B. Ngay sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam
  • C. Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại Việt Nam
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA