AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào yêu nước Cần Vương diễn ra năm nào? Do ai khởi xướng và lãnh đạo?

  • A. 1885 do vua Hàm Nghi khởi xướng và lãnh đạo
  • B. 1886 do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo.
  • C. 1885 do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo.
  • D. 1896 do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA