YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

  • A. 7/ 1920 - Liên Xô
  • B. 7/ 1920 - Pháp
  • C. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)
  • D. 8/1920 - Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA