YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

  • A. Không ai bị bắt, nếu không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội tại địa phương.
  • B. Không ai bị bắt, nếu không có sự chứng kiến của đại diện gia đình bị can.
  • C. Không ai bị bắt, nếu không có sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân các cấp.
  • D. Không ai bị bắt, nếu không có phê chuẩn của Viện kiểm sát các cấp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>