AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

  • A. Sáng tác văn học, nghệ thuật.
  • B. Đưa ra phát minh, sáng chế.
  • C. Kiến nghị với các cơ quan, trường học.
  • D. Tự do nghiên cứu khoa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>