AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Hành vi nào sau đây không xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân?

  • A. Nhiều lần trêu chọc người khác làm họ bực mình. 
  • B. Nói những điều không đúng sự thật về người khác.
  • C. Nói xấu người khác khi họ không có mặt.
  • D. Chửi bới, lăng mạ người khác khi họ xúc phạm mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>