AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong kỳ tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển vào Đại học nên đã cho rằng mình không được thực hiện quyền học tập nữa. Còn X thì nói V vẫn có quyền học tập. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

  • A. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn khả năng đi học.
  • B. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học.
  • C.  V không có quyền học tập vì V có thể phải nhập ngũ.
  • D. Vẫn có quyền học tập vì V có thể học thường xuyên, học suốt đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>