AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền bầu cử và ứng cử là 

  • A. quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.
  • B. quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự. 
  • C. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
  • D. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>