AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã Q đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Người dân xã Q đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?

  • A. Dân giám sát và kiểm tra.
  • B. Dân thảo luận và góp ý kiến.
  • C. Dân bàn và quyết định.
  • D. Dân hiểu và đồng tình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA