AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện

  • A. Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước.
  • B. Quyết định hành chính xử phạt xâm phạm tới lợi ích hợp pháp của mình.
  • C. Quyết định kỷ luật của công ty quá cao với mình.
  • D. Cán bộ thu thuế áp mức thuế cao hơn so với thức tế kinh doanh của công ty mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA