AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền học ở các bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

  • A. quyền học không hạn chế.
  • B. quyền học thường xuyên.
  • C. quyền học ở nhiều bậc học.
  • D. quyền học theo sở thích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>