AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi lần biết M nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, H tìm cách lại gần để nghe. Hành vi này xâm phạm tới 

  • A. quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về điện tín của công dân.
  • B. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
  • C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
  • D. quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về điện thoại của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>