YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc

  • A. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do.
  • B. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng.
  • C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
  • D. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA