AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây? 

  • A. Quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.
  • B. Quyền học không hạn chế.
  • C. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hộ học tập.
  • D. Quyền được học thường xuyên, học suốt đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>