AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân

  • A. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
  • B. được học ở các trường đại học.
  • C. được học môn học nào mình thích.
  • D. được học ở nơi nào mình thích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>