AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nghi ngờ con bà M lấy trộm hoa quả trong vườn nhà mình, bà H đã chửi bà M không biết dạy con và còn bịa đặt nói xấu bà M. Bà H đã xâm phạm quyền nào sau đây?

  • A.  Quyền tự do tuyệt đối của công dân.
  • B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
  • C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
  • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>