AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Giả mạo Facebook của người khác để đăng những tin không đúng sự thật về họ là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây?

  • A. Quyền sở hữu thông tin của công dân.
  • B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
  • C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.
  • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>