AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người giải quyết khiếu nại lần đầu là

  • A. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính bị khiếu nại.
  • B. Người trực tiếp gửi quyết định hành chính bị khiếu nại.
  • C. Người tiếp nhận đơn khiếu nại.
  • D. Tất cả những người trong cơ quan có quyết định hành chính bị khiếu nại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>