AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm phạm tới lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền

  • A. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
  • B. Tố cáo.
  • C. Khiếu nại.
  • D. Tự do ngôn luận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>