YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anh M.J là người Mỹ vừa đủ 20 tuổi, hiện đang làm việc tại Việt Nam. Anh lập gia đình và nhập quốc tịch Việt Nam được hơn một tháng, khi đó tại địa phương anh cư trú tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy anh M.J

  • A. có quyền được ứng cử.
  • B. có quyền đi bầu cử.
  • C.  không có quyền bầu cử.
  • D. không phải đi bầu cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA