AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường hợp nào dưới đây?

  • A. Biểu quyết xây dựng hương ước làng, xã.
  • B. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
  • C. Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp.
  • D. Góp ý hoàn thiện Bộ luật Hình sự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>