AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào dưới đây là sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

  • A. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện kiểm sát.
  • B. Công an được khám nhà tội phạm khi có quyết định của Tòa án nhân dân.
  • C. Nhân viên được khám nhà của đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đạo cơ quan.
  • D. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>