AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp 

  • A. đang đi lao động ở tỉnh khác.
  • B. đang trong trại an dưỡng của tỉnh.
  • C. đang đi công tác ở tỉnh khác.
  • D. phạm tội quả tang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>