YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

  • A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.
  • B. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.
  • C. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.
  • D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON