YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng:

  • A. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.
  • B. giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.
  • C. tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.
  • D. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON