YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai quần thể của loài ếch là ở trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg cho một gen có hai alen,M and m. Tần số của alen m trong quần thể 1 là 0,2 và 0,4 ở quần thể 2. Nếu có 100 con ếch trong mỗi quần thể, sự khác nhau về số lượng ếch dị hợp giữa hai quần thể là?

  • A. 12.
  • B. 8.
  • C. 32.
  • D. 16.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quần thể 1 \(\left\{\begin{matrix} p=0,8 \\ q=0,2 \end{matrix}\right. \Rightarrow f(Min)=0,32\)

  Quần thể 2 \(\left\{\begin{matrix} p=0,4 \\ q=0,6 \end{matrix}\right. \Rightarrow f(Min)=0,48\)

  \(\Rightarrow\) Số cá thể có kiểu gen dị hợp trong

  Quần thể 1: 0,32.100 = 32 con

  Quần thể 1: 0,48.100 = 48 con

  vậy sự trên lệch giữa 2 quần thể là 48 - 32 = 16 con

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON