YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét một loài có 5 cặp gen nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, biết ở con đực có 2 cặp gen tương đồng hợp 3 cặp gen dị hợp, còn con cái thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thể xảy ra giữa con đực và con cái là:

  • A. 160.
  • B. 80.
  • C. 320.
  • D. 3200.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đực: 2 đồng hợp; 3 dị hợp

  Cái : 3 đồng hợp; 2 dị hợp

  Số kiểu gen ở đực: \(C_{5}^{2}.2^2=40\)

  Số kiểu gen ở cái: \(C_{5}^{3}.2^3=80\)

  \(\Rightarrow\) Số kiểu giao phối: 40 x 80

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON