YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen thu được ở F1 là:

  • A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa.
  • B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
  • C. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa.
  • D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P: 0,45AA : 0,3 Aa : 0,25aa

  Quần thể mới : \(\frac{0,45}{0,75}AA:\frac{0,3}{0,75}Aa\)

  \(\Leftrightarrow 0.6AA:0,4Aa\)

  \(d_1=0,6+\frac{1-\frac{1}{2}}{2}.0,4=0,7\)

  \(h_1=\frac{1}{2^1}.0,4=0,2\)

  r1 = 0,1

   

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON