ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét một gen có hai alen là A và a nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu tần số alen lặn a bằng 0,5 thì tỉ lệ giữa con đực có kiểu hình lặn với con cái cũng có kiểu hình lặn là:

  • A. 3 : 1.
  • B. 1,5 : 1.
  • C. 2 : 1.
  • D. 1 : 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  f(Xa) = 0,5 = q

  f(XA) = 0,5 = p

  đực: f(XaY) = q = 0,5

  cái: f(XaXa) = q2 = 0,25

  2 : 1

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON