YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi – Vanbec?

  • A. Không có chọn lọc tự nhiên, quần thể đủ lớn để ngẫu phối.
  • B. Sức sống và sức sinh sản của các thể đồng hợp, dị hợp là như nhau.
  • C. Không có sự di nhập của các gen lạ vào quần thể.
  • D. Số alen của một gen nào đó được tăng lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số alen của một gen nào đó được tăng lên không thuộc điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON