YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu phù hợp với định luật Hacđi- Van béc là:

  • A. Trong một hệ sinh thái đỉnh cực, dòng năng lượng không thay đổi.
  • B. Trong một quần thể ngẫu phối, tần số các alen được duy trì ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác.
  • C. Các cá thể có chiều cao hơn phân bố bên dưới các vĩ độ cao hơn.
  • D. Trong quần thể, tần số đột biến bù trừ với áp lực chọn lọc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23577

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON