YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 1%. Cho biết gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Tần số của alen a trong quần thể này là:

  • A. 0,01.
  • B. 0,1.
  • C. 0,5.
  • D. 0,001.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  f(aa) = 1% \(\simeq\) 0,01

  \(\\ \Rightarrow q^2=0,01 \\ \Rightarrow q=0,1 \Rightarrow p=0,9\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON