YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tần số tương đối của alen là tỉ lệ phần trăm

  • A. số giao tử mang alen đó trong quần thể.
  • B. số các thể chứa các alen đó trong tổng số các cá thể của quần thể.
  • C. alen đó trong các kiểu gen của quần thể.
  • D. các kiểu gen chứa alen đó trong tổng số các kiểu gen của quần thể. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON