YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6400 hạt nảy mầm. Nếu đem các cây nảy mầm này ngẫu phối, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp ở đời con tính theo lý thuyết là:

  • A. 13/25.
  • B. 17/32.
  • C. 15/64.
  • D. 1/8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A: nảy mầm > a: không nảy mầm

  6400 hạt nảy mầm: AA, Aa.

  \(\Rightarrow\) Số hạt không nảy mầm (aa): 3600

  \(f(aa)=\frac{3600}{10000}=0,36\)

  f(aa) = q2 \(\Rightarrow\) q2 = 0,36 \(\Rightarrow\)q = 0,6, p = 0,4

  \(\Rightarrow\) Số hạt nảy mầm 

  f(Aa) = p2 = 0,16

  f(Aa) = 2pq = 0,48

  \(\frac{0,16}{0,16+0,48}AA : \frac{0,48}{0,16+0,48}Aa\)

  \(\Leftrightarrow \frac{1}{4}AA:\frac{3}{4}Aa\)

  \(p=\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{5}{8}\Rightarrow q=\frac{3}{8}\)

  Tỉ lệ hạt có kiểu gen dị hợp: \(2pq=\frac{15}{32}\)

  \(\Rightarrow\) Tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp: \(\frac{17}{32}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON