YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vốn gen của quần thể là:

  • A. Tổng số các kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.
  • B. Tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định.
  • C. Tần số kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.
  • D. Tần số các alen của quần thể ở một thời điểm nhất định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON