YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5. Biết các gen đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và không cùng nhóm liên kết. Xác định số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là:

  • A. 60 và 90.
  • B. 120 và 180.
  • C. 60 và 180.
  • D. 30 và 60.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

    Đồng hợp  Dị hợp
  Gen I 4 3
  Gen II 4 6
  Gen III 5 1
  kết quả 60 180

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23575

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON