YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen qui định nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó, tính trạng lông màu nâu do alen lặn (kí hiệu a) qui định được tìm thấy ở quần thể là 40% con đực và 16% con cái. Những nhận xét nào sau đây chính xác:

  (1) Tần số alen a ở giới cái là 0,4

  (2) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a là 48%

  (3) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể la 48%

  (4) Tần số alen A ở giới đực là 0,4

  (5) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể là 24%

 • A. 2.
 • B. 1.
 • C. 4.
 • D. 3.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

X> Xa: nâu

giới tính đực: (XaY) = 40% \(\approx\) 0,4

P = 0,6

q = 0,4

Giới tính cái: (XaXa) = 16% \(\approx\) 0,16

\(\Rightarrow\) q = 0,4

p = 0,6

(1) đúng

(2) (XAXa) = 2pq = 2.0,6.0,4 = 48% (đúng)

(3) sai

(4) sai

(5) đúng

(6) sai

ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON