YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có các nhận xét sau:
  (1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau
  (2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 dipeptit
  (3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag
  (4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất
  (5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%
  (6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure
  Số nhận xét đúng là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nhận xét đúng là: (3); (4); (6)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON