YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có các nhận xét sau:
  (1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau
  (2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 dipeptit
  (3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag
  (4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất
  (5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%
  (6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure
  Số nhận xét đúng là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nhận xét đúng là: (3); (4); (6)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF