YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1000000 \(\div\) 2400000 (g/mol). Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích là 5A0. Vậy chiều dài của phân tử xenlulozơ trong khoảng là:

  • A. 3,0865.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét.
  • B. 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét.
  • C. 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét.
  • D. 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(5{A^0} = {5.10^{ - 10}}m\)

  Chiều dài mạch Xenlulozơ là: 

  \(l = \frac{{{M_{Xenlulozo}}}}{{162}}{.5.10^{ - 10}}\) 

  Phân tử khối của xenlulozơ nằm trong khoảng 1000000 → 2400000 g/mol

  ⇒ Chiều dài phân tử nằm trong khoảng:

   \(\begin{array}{l} \frac{{1000000}}{{162}}{.5.10^{ - 10}} \to \frac{{2400000}}{{162}}{.5.10^{ - 10}}\\ \Leftrightarrow 3,{086.10^{ - 6}} \to 7,{407.10^{ - 6}} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF