YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1000000 \(\div\) 2400000 (g/mol). Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích là 5A0. Vậy chiều dài của phân tử xenlulozơ trong khoảng là:

  • A. 3,0865.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét.
  • B. 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét.
  • C. 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét.
  • D. 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(5{A^0} = {5.10^{ - 10}}m\)

  Chiều dài mạch Xenlulozơ là: 

  \(l = \frac{{{M_{Xenlulozo}}}}{{162}}{.5.10^{ - 10}}\) 

  Phân tử khối của xenlulozơ nằm trong khoảng 1000000 → 2400000 g/mol

  ⇒ Chiều dài phân tử nằm trong khoảng:

   \(\begin{array}{l} \frac{{1000000}}{{162}}{.5.10^{ - 10}} \to \frac{{2400000}}{{162}}{.5.10^{ - 10}}\\ \Leftrightarrow 3,{086.10^{ - 6}} \to 7,{407.10^{ - 6}} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF